Menu Đóng

Tạm dừng một số đôi tàu do ảnh hưởng dịch Covid-19

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu 1 số nội dung về vận chuyển hành khách đối với đường sắt như sau:

  • Thời gian áp dụng ngừng đón trả khách tại Ga Đà Nẵng trong vòng 15 ngày kể từ 0h00 ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Tạm ngư một số đôi tàu hỏa do dịch Covid 19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Đà Nẵng, Tổng công ty ĐSVN tạm ngưng chạy tàu SE11/SE12 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn từ ngày 01/8/2020, với những vé đã bán sẽ được chuyển chỗ như sau:

  • Hành khách có vé tàu SE12 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE6 cùng ngày.
  • Hành khách có vé tàu SE11 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE9 cùng ngày.

TẠM NGƯNG CHẠY TÀU SE21/SE22 (Sài Gòn – Trà Kiệu) VÀ TÀU SQN1/SQN2 (Sài Gòn – Quy Nhơn)

  • Tạm ngưng chạy tàu SE21/SE22 (Sài Gòn – Trà Kiệu) từ ngày 03/8/2020.
  • Tạm ngưng chạy tàu SQN2 (Sài Gòn đi Quy Nhơn) từ ngày 02/8/2020.
  • Tạm ngưng chạy tàu SQN1 (Quy Nhơn đi Sài Gòn) từ ngày 03/8/2020.

Hành khách có vé các mác tàu này mời liên hệ nhà ga để trả vé không mất phí.

Chia sẻ bạn bè

Tin Tức Vé Tàu Khác